Verzeker uzelf via rechtsbijstand tegen hoge gerechtskosten

Ann Verpoort bvba - Ronse - Das rechtsbijstand

U heeft rechten ... maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden. Uw rechten verdedigen is erg duur: advocaat, expert, deurwaarder, gerechtskosten, enz…

D.A.S. biedt nu rechtsbijstand voor allen, bij alle conflicten.

Rechtsbijstand zonder zware kost

Voor een paar cent per dag bestaat er echter een oplossing. Rechtsbijstand te Ronse van D.A.S. biedt u de wapens om voor uw goed recht op te komen.

  • De gespecialiseerde juristen van D.A.S. onderzoeken uw juridisch dossier en streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling.
  • Bij een procedure voor de rechtbank betaalt D.A.S. voor u de erelonen en gerechtskosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding als u het proces verliest).

Hulp bij alle rechtszaken

Zo krijgt u ondersteuning in elk rechtsgebied:

  • sociaal
  • consument
  • eigenaar of huurder
  • administratief en fiscaal recht
  • personen- en familierecht
  • schenkingen, testamenten en erfenissen
  • voertuigen

Bij elk conflict vecht D.A.S. voor een optimaal resultaat! D.A.S. heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft D.A.S. een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef.

Optimale bescherming

Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant dankzij de rechtsbijstand te Ronse. Zo beschermt D.A.S. de klant tegen belangenconflicten.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de verzekeringsmakelaar. Ann Verpoort bvba helpt u dan graag verder.